All for Joomla All for Webmasters

منوی بالای صحفه ( تماس با ما )

سرور مجازی ایران

سرویس های متفاوت سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی و مشترک

 • رم شیش گیگ
  مناسب برای سرور های میزبانی
 • 99000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 100GB هارد دیسک
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم سه گیگ
  بسیار مناسب برای گیم سرور
 • 67000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 50GB هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم دو گیگ
  مناسب برای کاربران حرفه ای
 • 45000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 40GB هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم یک گیگ
  مناسب برای افراد تازه کار
 • 26000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 10GB هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم چهار گیگ اختصاصی
  مناسب برای سرور های میزبانی
 • 99000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 100GB هارد دیسک
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم سه گیگ اختصاصی
  بسیار مناسب برای گیم سرور
 • 78000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 50GB هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم دو گیگ اختصاصی
  مناسب برای کاربران حرفه ای
 • 59000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 50GB هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم یک گیگ اختصاصی
  مناسب برای افراد تازه کار
 • 39000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 30GB هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم چهار گیگ
  مناسب برای سرور های میزبانی
 • 119000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 40GB SSD هارد دیسک
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم سه گیگ
  بسیار مناسب برای گیم سرور
 • 89000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 30GB SSD هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم دو گیگ
  مناسب برای کاربران حرفه ای
 • 71000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 30GB SSD هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور
 • رم یک گیگ
  مناسب برای افراد تازه کار
 • 47000
 • تومان/ماهیانه
 • 24/7 پشتیبانی
 • نصب سیستم عامل دلخواه
 • 10GB SSD هارد دیسک
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • خرید سرور

دیتاسنتر ها

کمپانی هایی که ما نماینده آنها هستیم